NRJ Kaupan maksutavat
 
FI Tämä palvelu on Suomalainen musiikkikauppa suomalaisille
FI Tämä palvelu on toteutettu 100% suomalaisella työllä
FI Tämän musiikkikaupan asiakkaana työllistät suomalaisia
FI Maksamme veromme Suomeen toisin kuin eräs ulkomainen verkossa toimiva musiikkikauppa
FI Tuemme kotimaista musiikkiteollisuutta ja artisteja
FI Tämän palvelun on musiikintekijöiden ja -kustantajien puolesta lisensioinut Teosto/NCB
FI Tästä kaupasta voit ostaa laillista musiikkia
FI Käytössäsi on kaikki maksutavat (verkkopankki, luottokortti, laskulla maksaminen, tekstiviesti, pinkoodi, lahjakortti)
FI Asiakaspalvelumme on Suomessa ja suomenkielinen

Toimitusehdot

1. Palvelun kuvaus

Näitä käyttöehtoja sovelletaan NRJ Musiikkikaupan käyttämisessä. NRJ Musiikkikaupan www-sivut, sisältö sekä sen toistamiseen ja hallinnointiin tarvittava Windows Media Player -soitin muodostavat palvelukokonaisuuden (jäljempänä Palvelu), jonka kautta käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) voi käyttää erilaisia NRJ Musiikkikaupan tarjoamia sisältöjä.

Palvelun yhden tai useamman www-sivun avaamisella ja käytöllä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttö- ja toimitusehtoja.

NRJ Musiikkikauppa ilmoittaa Palvelun voimassaolevat hinnat selkeästi. NRJ Musiikkikaupalla on oikeus hinnanmuutoksiin.

2. Alueellinen rajoitus

Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi Suomesta. Palvelun käyttö muista maista ei ole sallittua.

3. Rekisteröityminen ja henkilötietojen käyttö

Palvelun käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.

Henkilötietojen käsittely rekisteröitymistä edellyttävissä palveluissa on kuvattu Palvelun rekisteriselosteessa.

4. Palvelun käyttöoikeus

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun sisältämän aineiston omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat NRJ Musiikkikaupan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, eikä Käyttäjällä ole oikeutta levittää, julkaista, saattaa yleisön saataviin, kääntää, muuttaa aineistoja tai luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai SecuryCast Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa tai palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Palvelusta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään.

Käyttöoikeudet ilmenevät myös käyttöohjeissa.

5. Palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

NRJ Musiikkikauppa ei takaa Palvelun häiriötöntä toimintaa. Palvelua koskevat samat rajoitukset kuin Internetissä yleensä, esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. NRJ Musiikkikaupalla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos tarpeellista. Tällöin NRJ Musiikkikauppa pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

NRJ Musiikkikauppa pyrkii etukäteen tiedottamaan tulevista huoltotöistä ja suunnitelluista katkoksista.

6. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

NRJ Musiikkikauppa ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja.

NRJ Musiikkikauppa ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

NRJ Musiikkikauppa ei myöskään korvaa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. NRJ Musiikkikaupalla ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisien oikeuksien käytöstä. NRJ Musiikkikaupan vastuu rajoittuu enimmillään Suomen lakien pakottavien säännösten mukaan.

7. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuuksistaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

8. Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Helsingissä 4.1.2011

NRJ Musiikkikauppa

SecuryCast Oy